Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, SKIVSJÖN 3:55 SKIVSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKIVSJÖ KAPELL (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKIVSJÖN 3:55

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR -Skivsjö kapell, som är byggt av trä, har ett rektangulärt långhus med brant sadeltak och utskjutande sakristia. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. Takbeklädnaden är tegel. Den fristående klockbocken har en spåntäckt huv med spetsiga gavlar.

Kapellet har trägolv och en fast bänkinredning i öppna kvarter. Taket är platt och klätt med vita skivor. Väggarna är ljust målade. Altaret är placerat i en mörkare, rektangulär nisch.

Altartavlan samt interiörens färgsättning är utförda av Evert Larsson.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Läs mer i eget fönster