Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, GRAVANDEN 1 SKÄGGETORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄGGETORPS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

GRAVANDEN 1

Historik

Stor friliggande kyrkoanläggning i bostadsområdet Skäggetorps centrala parkområde. Långhuset höjer sig över den rektangulära församlingsbyggnaden i en våning med plant tak. Kyrkorummets av limträbågar burna, konkava takfall reser sig mot den höga nordväggen av utvändigt kopparplåtklädd lättväggskonstruktion med stora, höga fönster. Murade väggar av gult fasadtegel. Rumsformen starkt asymmetrisk genom det branta, enkelsida takfallet och ljusföringen. Takytor och väggar av omålad träpanel. Altartavla i keramik på östväggen av Lis Lösed-Sjöblom. Fristående, öppen klockstapel av betongskivor.
Källa: Illerstad, Lennart: Nya svensk kyrko...

Läs mer i eget fönster