Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, SPIKARNA 1:57 SPIKARÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPIKARÖ KAPELL (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SPIKARNA 1:57

Historik

Spikarö kapell är byggt i trä. Det har en rektangulär plan med en smalare, utbyggd sakristia bakom koret. Det flacka sadeltaket är beklätt med lertegel, fasadmaterialet är stående, brunmålad träpanel.

Invändigt är väggarna klädda med betsad, stående träpanel det träpanelade taket är vitmålat. Brädgolvet är naturfärgat, liksom kyrkbänkarna.

Altarprydnaden är utförd i polykrom stuck av Marcus Lövblad, som även svarar för rummets färgsättning.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.