Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, HELGUM 2:13 HELGUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VentrénfrV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGUMS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HELGUM 2:13

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Under början av 1780-talet fattades beslut att bygga ny kyrka, då den gamla, troligen senmedeltida, var både för trång och och i dåligt skick. Ritningar till ny kyrka uppgjordes 1782 av byggmästare Eric Svedberg från Härnösand. Byggmaterial anskaffades, men byggmästaren satte aldrig igång arbetet, varför han avskedades. Istället vände man sig till den kände byggmästaren Pål Pehrsson i Stugun i Jämtland, som byggde kyrkan 1786-90 efter reviderad ritning från ÖIÄ. Detta är Pehrssons enda stenkyrka, vackert belägen vid Helgumssjöns strand. Endast tre av fyra fönsteraxlar byggdes, och tornet slop...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HELGUM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 735, år 1900: 2968, år 1995: 1003

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Faxälvens dalgång och omfattar marken på båda sidor om älven. Området är höglänt med odlingsmarken på terrassplan mellan älven med sina branta sidor och de skogklädda bergssluttningarna bakom. Kyrkan ligger för sig, centralt i den odlade bygden, högt i en sluttning ovanför älven som här vidgar sig till en sjö, Helgumsjön. Tätorten Helgum vid Inlandsbanan ligger drygt en mil söderut. Vid kyrkan finns ett församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden uppfördes 1786-90 av byggmästaren Pål Pehrsson i Stugun, Jämtland, efter ritningar 1782 av byggmästaren Eric Svedberg från Härnösand, men därefter reviderade av ÖIA.
Initialt byggdes kyrkan med tre fönsteraxlar och utan västtorn. Vid en tillbyggnad 1854 av byggmästaren J.A. Åkerlund efter ritningar av N.H.W. af Trolle, uppfördes tornet i väster och ytterligare en fönsteraxel.

Kyrkan är sedan dess en traditionell långkyrka murad i natursten och putsade fasader med västtorn och lägre och smalare, utskjutande sakristia i öster. Långhuset har sadeltak, valmat i öster, belagt med falsad kopparplåt 1990-92, detsamma g...

Läs mer i eget fönster