Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eda kn, CENTRUM 3 ÅMOTFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åmotsfors 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅMOTFORS KYRKA (akt.)
Värmland
Eda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

CENTRUM 3

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET OCH FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA - Åmotsfors kyrka ligger mitt i brukssamhället med samma namn. Kyrkan uppfördes 1961 efter ritningar av Johannes Olivegren. Kyrkan är gjuten i betong och har oregelbunden plan bestående av triangulära grundformer. Utbyggd sakristia i norr samt kapprum i söder. Entré från söder. Kyrkan är såväl till exteriör som till interiör vitputsad. Snedvinklig långhusexteriör med branta, skiffertäckta takfall; små, asymmetriskt placerade fönsteröppningar. Kyrkorummet täcks av ett sluttande innertak av träpanel. Altaret är placerat den kyrkorummets ...

Läs mer i eget fönster

För de boende i Åmotfors var den närmaste kyrkan Eda kyrka ca en mil bort. Då samhället tagit form och befolkningsantalet ökat, kom en allt starkare önskan om en egen kyrka. Åmotfors Kyrkoförening bildades 1939 på initiativ av disponent Gösta Schotte. Syftet var att arbeta för uppförandet av en kyrka i samhället. Ett förslag till utformning av Åmotfors kyrka framställdes i mitten av 1940-talet av arkitekt Einar Lundberg. Samme arkitekt ritade också en klockstapel som kom att uppföras 1945. Den placerades på den tänkta kyrkplatsen, i samhällets utkant. Olika problem gjorde dock att kyrkan aldrig kom att uppföras.

Från 1955 nyttja...

Läs mer i eget fönster
År 1945 - 1945 Nybyggnad
Klockstapel uppfördes. Ett förslag till utformning av Åmotfors kyrka framställdes i mitten av 1940-talet av arkitekt Einar Lundberg. Samme arkitekt ritade också en klockstapel som kom att uppföras 1945. Den placerades på den tänkta kyrkplatsen, i samhällets utkant. Olika problem gjorde dock att kyrkan aldrig kom att uppföras.
År 1960 - 1961 Nybyggnad
I slutet av 1950-talet kontaktades arkitekten Johannes Olivegren. Han verkade tillsammans med föreningen för att kyrkan skulle uppföras i samhällets centrala del. Enligt hans ritningar började kyrkan att uppföras 1960, samtidigt planerades och utformades också den närliggande bebyggelsen. Invigning av kyrkan skedde andra söndagen i advent 1961 av biskop Gert Borgenstierna.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Johannes Olivegren (Arkitekt)

År 1984 - 1986 Rivning
Klockstapeln som uppfördes 1945 låg 700 meter från kyrkplatsen och kom att förfalla allt mer och revs en bit in på 1980-talet.
År 1986 - 1986 Nybyggnad
År 1986 uppfördes en klockstapel intill kyrkan. Den ritades av Gunnar Eriksson, vars skiss omarbetades något av Johannes Olivegren. Samma år genomfördes en renovering av kyrkan.

Gunnar Eriksson (Arkitekt)

Johannes Olivegren (Arkitekt)