Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY NORRBACKE 8 KV NORRBACKE 8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV NORRBACKE 8 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY NORRBACKE 8

Historik

KVARTERET NORRBACKE - Kvarteret Norrbacke är beläget på den norra delen av Klinten och avgränsas av Rackarbacken i norr, Norra Murgatan i öster, Brunnsportsgatan i söder samt Nygatan i väster. Brunnsportsgatan har aldrig varit en gränd i egentlig mening, den planerades som det under 1800-talets andra hälft, men utgör endast en gräns mellan kvarteren Norrbacke och Porten. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens fjärde kvarter med tomtnummer 80-81 och 138-143.
Norrbacke var ett av de sista kvarteren som planlades på norra Klinten. Bidragande till detta var bland annat det dåliga gatunätet och tillgån...

Läs mer i eget fönster