Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY GLUGGEN 1 KV GLUGGEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV GLUGGEN 1 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY GLUGGEN 1

Historik

KVARTERET GLUGGEN - Kvarteret Gluggen är ett av norra Klintens minsta kvarter. Det utgörs av ett smalt rektangulärt område och angränsar till Norra Murgatan i öster, Lancastergränd i norr, Korsgränd i väster samt Uddens gränd i söder. Gluggen ingick tidigare i Klinterotens fjärde kvarter med tomterna nr 96-99.
Under 1700-talet var området söder om nuvarande Uddens gränd och kvarteret Gluggen åkermark och gick under benämningen Biskopsåkern. Denna åker tillhörde biskopen vid S:ta Mariakyrkan. Uddens gränd är ursprungligen ett gångstråk mellan Kyrktrappan i väster och Murgatan i öster. Kvarteret Gluggen kom att tomtindelas under 1760...

Läs mer i eget fönster