Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HOLMSUND 10:1 BOMHUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3928-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOMHUS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMSUND 10:1

Historik

Text saknas

Kyrkan ritades av Gävles dåvarande stadsarkitekt Erik Alfred Hedin och uppfördes år 1906-07 i nationalromantisk stil. Efter en omfattande ombyggnation 1954-55 har stildragen slätats ut och byggnaden har idag även karaktärsdrag av funktionalismens enkelhet.

År 1906 - 1907 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av E A Hedin. Fasaderna är klädda i spån, målade i en vit färg med brytning åt gult. Taket har ”räfflat rött tegel”, av Holländsk typ och tornspiran är klädd med järnplåt som målats så den imiterar ärgad koppar. Fönster och dörrfoder är vitmålade, fönsterbågar och dörrar gröna. Huvudentrén ligger på tornets norra sida. Invändigt går färgsättningen i ljusa färger, i ljusgrönt och vitt med gulddekorationer. Bänkkvarteren är oregelbundet stora. Ett kvarter upptar hela mittskeppets bredd medan norra sidoskeppet inrymmer ett smalare kvarter. I södra sidoskeppet finns en längsgående bänkrad. Kyrkbänkarna var målade i ljusgrönt. Koret hade tre höga fönster med blyinfattat färgat glas tillverkade av E Norelius, Gävle. Ovanför fönstren finns en dekorationsmålning med texten ”Ära vare Gud i höjden”. Från det upphöjda koret finns en trappa till predikstolen. En dörr leder från koret till sakristian och i sidoskeppen på ömsom sida om koret finns ytterligare en dörr till sakristian samt en dörr till ett arkiv. Uppvärmningen sker med varmluftsugn i källaren som blåser ut luft genom galler i koret. Orgeln byggs 1907 av E H Erikson, Gävle. Bilder från tiden visar att kyrkogården har ett trästaket längs norra och västra gränsen med tillhörande trägrind vid västra ingången.

E Norelius (Obestämd yrkestillhörighet)

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

Erik Henrik Eriksson (Orgelbyggare)

År 1918 - 1919 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anlades efter ritningar av trädgårdsmästare Fritz Persson. En minnessten reses över den först begravne i november 1919.

Fritz Persson (Trädgårdsarkitekt)

År 1922 - 1922 Nybyggnad
Bisättningskällaren byggs efter ritningar av Cyrillus Johansson.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Nybyggnad
En vagnbod uppförs efter ritningar av Cyrillus Johansson och placeras ett stycke nordost om kyrkan. Uppgift om att ett uthus finns mitt på kyrkogården.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1961 - 1961 Ändring - Begravningsplats
Uppmätningsritning av kyrkogården visar en provisorisk ekonomibyggnad utanför kyrkogårdens sydvästra hörn.
År 1966 - Okänt Nyanläggning
Efter 1966 anläggs en ceremoniplats för utomhusgudstjänster i form av en öppning i skogsbrynet med ett träkors i centrum.
År 1969 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas i öster efter ritningar av trädgårdsarkitekt Walter Bauer med omarbetning av trädgårdsarkitekt Sten Fasth. I nordöstra utkanten anordnas en ekonomigård med arbetsbod.

Sten Fasth (Trädgårdsarkitekt)

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

År 1989 - 1991 Nyanläggning - Minneslund
Kyrkogården utvidgas och en minneslund anläggs. Efter 1991 läggs ett f.d. varvsområde med grus om till gräs.