Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskoga kn, ÖSTERKYRKAN 1 ÖSTERLEDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 530.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERLEDSKYRKAN (akt.)
Örebro
Karlskoga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

ÖSTERKYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Läget öppet vid fjärrtrafikleden. Gulbruna fasadtegelmurar. Böjda, plåttäckta tak på kyrkorummets överljuslanternin och klocktornet vid entréns långt utskjutande skärmtak. Kyrkorummet är bredare än sin längd och asymmetriskt genom lanternintakets form. Ytterväggarnas fasadtegel även invändigt. Över dörrhöjd diagonalspikad träpanel. Träpanel även i tak. Golv av trä utan överhöjd kordel. Bakåt ansluter en kyrksal bortom en öppningsbar vägg. Dessutom en separat samlingssal med intilliggande kök. Även souterränglokaler.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990