Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, TRÖNÖ KYRKA 1:1 TRÖNÖ NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4020-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÖNÖ NYA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÖNÖ KYRKA 1:1

Historik

Trönö nya kyrka skadades svårt vid en brand 1998. Kyrkan återuppbyggdes och återinvigdes 2001.

När Trönö nya kyrka invigdes 1895 var den en helt ny byggnad på en helt ny plats. Den gamla kyrkan hade ersatts utan att rivas och då bygget skulle påbörjas valde man att placera den nya kyrkan några kilometer längre inåt landet. Den nya kyrkan blev en fullt genomförd nygotisk skapelse, slutligen fastställd av arkitekt Ludvig Pettersson, Stockholm. Drygt hundra år senare förstördes kyrkan i en brand så till den grad att endast murarna och absiden kunde räddas. Diskussionerna kring återuppbyggandet slutade vid att halva det tidigare kyrkorummet återuppbyggdes medan den andra halvan förvandlades till en atriumgård. Klocktornet återfic...

Läs mer i eget fönster
År 1893 - 1893 Nyanläggning
( Trönö nya kyrka) Byggnadsarbetet påbörjas. Byggmästare är Erik Jacobsson, Vågbro.
År 1895 - 1895 Invigning
Trönö nya kyrka invigs.
År 1990 - 1990 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster.
År 1998 - 1998 Brand
Kyrkan totalförstörs av brand.
År 2000 - 2001 Nybyggnad
Trönö nya kyrka återuppbyggs i helt ny skepnad efter förslag av arkitekt Åsa Flarup-Källmark, Uppsala. Det gamla murarna renoveras och behålls men det nya kyrkorummet skapas i två tredjedelar av det gamla långhuset. En öppen förgård skapas i den kvarvarande delen.