Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordanstig kn, KYRKBACKEN 3:17 HASSELA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4039-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HASSELA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Nordanstig

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKBACKEN 3:17

Historik

Text saknas

Den första stenkyrkan i Hassela uppfördes någon gång under tidig medeltid några kilometer sydost om den nuvarande kyrkobyggnaden. Denna medeltidskyrka byggdes sedermera till med vapenhus och sakristia och försågs med tegelvalv. Runt kyrkan fanns en liten bogårds¬mur och intill denna en fristående klockstapel. När socknens befolkning under 1700-talets slut och 1800-talets inledning började växa blev dock den gamla kyrkan, som idag kvarstår som en låg ruin, ohjälpligt för liten och det beslöts att en ny kyrkobyggnad skulle uppföras på den nuvarande platsen. Den nya kyrkan, som ritades av ”Lieutnant Mechanicus J. E. Lundin i Gefle”, up...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Hasselas sannolikt första stenkyrka uppförs. Byggnaden består av ett långhus och ett smalare rakt avslutat kor och är således av den modell som var vanlig i hela Norrland under tidig medeltid.
År 1707 - 1707 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren förses med nya spånhuvar.
År 1744 - 1744 Ändring
Två ”Durschsichtiga rutige” portar sätts in i bogårdsmuren.
År 1758 - 1758 Nybyggnad
Den gamla klockstapeln tas ned och en ny byggs med ”vacker rund resning” och en förgylld koppartupp.
År 1870 - 1899 Nybyggnad
1800-talets slut. En bisättningsbyggnad i trä anläggs väster om kyrkogården.
År 1925 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgas med en ny del, med samma bredd som den äldre kyrkogården, indelad i tre etager efter ett förslag av stadsarkitekt Gunnar Wetterling, Gävle.
År 1950 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgas med en ny del mot söder och sydost. Nu tillkommer även parkområdet öster om den äldsta delen av kyrkogården.
År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården.
År 1993 - 1993 Ändring - Begravningsplats
En befintlig damm vid minneslunden på kyrkogården byggs om.
År 1999 - 1999 Ändring
Bisättningsbyggnaden renoveras och nya lyktstolpar, liknande de tidigare, sätts upp på kyrkogården. En helt ny ekonomibyggnad uppförs söder om bisättningsbyggnaden.