Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, VÄSTERKOMSTA 5:117 VIKBRON ÖVER LJUNGAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKBRON ÖVER LJUNGAN (akt.)
Västernorrland
Ånge

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

VÄSTERKOMSTA 5:117

Historik

Vikbrons tillkomst kan sägas vara resultatet av en osämja mellan grannbyarna längs Ljungan i Torps socken under senare delen av 1800-talet. Vikens byamän hade sedan länge haft skyldighet att hålla bro eller färja nedströms Byforsen och Vikbönderna hade fullgjort denna förpliktelse med en bro fram till 1827 då den ersattes med en ny bro över Byforsen. Innan bron byggdes gjordes en överenskommelse mellan byamännen i Viken, Byn och Gullgård om att de två sist nämnda byarna gavs rätt att uppbära tull. I gengäld skulle dessa bekosta och underhålla bron samt hålla den öppen för allmänheten. Under 1880-talet var bron förfallen och byamänne...

Läs mer i eget fönster