Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, KARLSKRONA 2:13 MJÖLNARHOLMEN, ÖSTRA KRUTHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997520

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÖLNARHOLMEN, ÖSTRA KRUTHUSET (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

KARLSKRONA 2:13

Historik

Kruthuset anlades på förslag av 1724 års befästningskommission. Den batterkrönta byggnaden uppfördes 1730-39 av gråsten under trätak, ett s.k. fredstak, som kunde tas bort i krigstid. Intill kruthuset ligger det s.k. våghuset, en liten kvadratisk tegelbyggnad med pyramidformat tak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3