Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, STUMHOLMEN 2:22 LABORATORIEHOLMEN, KOKHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LABORATORIEHOLMEN, KOKHUSET (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Örlogsbas

Försvarsväsende - Örlogsbas

STUMHOLMEN 2:22

Historik

Flera primärkällor definierar dock användningen av byggnaderna på Laboratorieholmen till "Rustkammare". I Sydkustens Marikommandos liggare skrivs "Begagnades fordon till rustkammare för sjöartillerikåren". I Hults "Beskrifning Öfwer Hus och Byggnader på Kungl. Skeppsvarvet, &" anges att "På Laboratorieholmen finns Fyra hus inredde till rustkamrar, äro af sten och täckte med tegel. En uppbördsbod, af sparre och bräder med brädtak".
Epidemisjukhusholmen - På Hults karta från 1820 uppges stenhusen på Laboratorieholmen ännu användas till Rustkammare. Men i 1852-års författningssamling för flottan skriver J W Gynther: "Rustkamrarne på La...

Läs mer i eget fönster