Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, KÖINGE 3:33 KÖINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nf970499

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖINGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

KÖINGE 3:33

Historik

FÖRSAMLING 1995 KÖINGE
BEFOLKNINGSTAL
1805: 388
1900: 590
1995: 396

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger något i utkant av bebyggelsen som huvudsakligen vuxit fram strax i norr, kring ortens korsväg och tidigare järnvägsstation. Skola och bygdegård ligger ett par hundra meter i nordväst, men inte som någon del i kyrkomiljön. Kyrkan och bebyggelsen ligger i utkant av Högvadsåns dalgång som söderut förenas med Ätradalen i Askome sn. Socknen domineras av öppna odlingsmarker kring Högvadsån, med skogsmarker i nordost. Köinge ingår i Ätradalens riksintresseområde (se Abilds sn).
...

Läs mer i eget fönster