Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, KLOCKAREBOLET 1:2 M.FL. ALFSHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2018-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALFSHÖGS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

KLOCKAREBOLET 1:2

KLOCKAREBOLET 1:8

Historik

FÖRSAMLING 1995
ALFSHÖG
BEFOLKNINGSTAL
1805: 306
1900: 636
1995: 710

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger tämligen högt på ett impediment, mitt i det öppna odlingslandskapet med enstaka bebyggelse i närheten. Kyrkan är belägen på Klockarbolets mark med församlingshemmet direkt i nordost och själva klockargården en bit (200 m) norr om kyrkan. Kyrkan ligger nära gränsen mot Vessige sn, sockengränsen går i Ätran omkring en kilometer i öster. Socknen är relativt liten och består till största delen av öppna odlingsmarker i Ätrans dalgång. Alfshög ingår i Ätradalens riksintresseområ...

Läs mer i eget fönster