Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ÅRSTA 1:2 ÅRSTA GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅRSTA GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Slott och herrgård - Herrgård

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Utbildning och vetenskap - Skola

ÅRSTA 1:2

Historik

Årsta gård var genom flera århundraden socknens största egendom och omnämns i skriftliga källor redan på 1300-talet. På medeltiden lär den ha omfattat både norra Brännkyrka och hela Södermalm. Egendomen reducerades efterhand men omfattade fortfarande vid 1900-talets början en stor del av socknens norra del. En genomgripande ombyggnad skedde 1795, men gården vilar på betydligt äldre grund. Anläggningen och dess trädgård skyddades som kulturhistoriskt värdefull miljö redan i stadsdelens första plan. Huvudbyggnaden samt ett magasin är de enda byggnaderna på gården som är bevarade. Gården har blivit bekant för många genom Märta Helena R...

Läs mer i eget fönster