Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, MORUP 11:14 MORUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2006-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORUPS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

MORUP 11:14

Historik

FÖRSAMLING 1995 MORUP
BEFOLKNINGSTAL
1805: 1426
1900: 2572
1995: 2603

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger tillsammans med pastorsexpedition och församlingshem, tämligen samlat, norr om den övriga bebyggelsen i Morup. Miljön är ett exempel på ett avgränsat sockencentrum med övrig bebyggelse i anslutning. Frånsett nytillkommen villabebyggelse söder om kyrkan har själva kyrkomiljön inte väsentligt förändrats sen sekelskiftet. Socknen består till övervägande delen av öppen odlingsmark i anslutning till havsbandet.

RASERAD KYRKA / RUIN
-
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING
...

Läs mer i eget fönster