Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, HÖLJES 1:138 NORRA FINNSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 499.39

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA FINNSKOGA KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HÖLJES 1:138

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Ny kyrka uppförd på den tidigare brunnas plats. Det branta, kopparklädda sadeltaket bärs av limträbalkar som står direkt på marken. Väggar av målad träpanel. Interiör av salkyrkotyp med kor utan särskild markering och i plan med övriga långhuset. Sakristia och vapenhus vid västgaveln under orgelläktare. Slät interiör av omålad granpanel. Fönster i södra takfallet. Fristående klockstapel av limträbågar.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990