Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, GÅRDSBY 6:13 GÅRDSBY SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDSBY SÄTERI (akt.)
Kronoberg
Växjö

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

GÅRDSBY 6:13

Historik

Gårsby socken har en lång historia som bygd tack vare läget vid Helgasjöns vattensystem och goda odlingsförutsättningar. Fornlämningsbilden är rik och varierad med kända fornlämningar redan från stenåldern.
Gårdsby omnämns skriftligen första gången 1428 då Ragnvald Puke Bonde ärver två gårdar i Gårdsby, Vikensved m.m. efter sin far. Ett av dem blev pastors storhemman under 1600-talet och de övriga fyra låg under Drättinge säteri under 1640- och 50-talen. 1661-65 lades en av dessa gårdar, Munkabolet, som eget säteri och de övriga tre under detta.
Huvudbyggnaden i en våning uppfördes under 1700-talets andra hälft och flyglarna 1810.
F...

Läs mer i eget fönster