Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, VÄSTERVIK 5:16 GAMLA KAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Västerviks nya kyrkogård 0020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYA KYRKOGÅRDEN (akt.), GAMLA KAPELLET (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

VÄSTERVIK 5:16

Historik

Text saknas

Begravningsplatsens historik
Omkring 1910 påbörjades en diskussion om anläggande av en ny kyrkogård i Västervik, då den gamla ansågs för trång. Olika lämpliga platser föreslogs. År 1911 beslutade kyrkostämman att den nya begravningsplatsen skulle anläggas söder om vägen mellan Karstorp och Örserum, sydost om Västerviks stad. Den 23 november 1913 invigdes Nya kyrkogården som till ytan upptog den nordvästra delen av dagens begravningsplats med Hornsvägen och Kyrkogårdsvägen som avgränsningar i väster och norr. Se karta s. 7. År 1913 inköptes också en tomt i Örbäcken vid begravningsplatsen för uppförande av ”bostadslägenhet med uthus ...

Läs mer i eget fönster