Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, RÅDHUSET 1 RÅDHUSTORGET, RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9924G33ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSTORGET, RÅDHUSET (inakt.)
Gävleborg
Söderhamn

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Polishus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Polishus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Söderhamn blev stad 1620 och sedan dess har det vid Rådhustorget funnits fyra rådhus varav det fjärde ligger där idag. Det första rådhuset byggdes 1621 och var med dagens mått mätt en oansenlig byggnad. 1675 brann det ner i en stadsbrand och 1683 stod det andra rådhuset färdigt. Detta var placerat vid torgets västra sida mitt emot den gamla rådhustomten, och byggdes större än det gamla huset. Knappt 40 år senare, 1721, härjade ryssarna i staden och rådhuset brändes. Det nya rådhuset, som uppfördes 1724 av byggmästaren Jonas Granlund, låg vid torgets norra sida och...

Läs mer i eget fönster

SÖDERHAMN 1870-1890 - Under 1800-talets andra hälft utvecklades Söderhamnsregionen som aldrig förr. Med industrialismen kom en ny tid och industrialismen förvandlade staden. Med ångkraften skapades en ny varvsindustri. Nya kommunikationer och marknader skapades genom järnvägens tillkomst. En ny industriell struktur utvecklades, nya yrken som ingenjörer och tekniker gav upphov till nya samhällsskikt som i sin tur förändrade den sociala strukturen. Skråväsendet upphörde och trafikfrågorna blev en nu ingrediens i planeringen. Söderhamn blev vid denna tid centrum för industriell expansion, ett av de främsta i landet och befolkningsöknin...

Läs mer i eget fönster