Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, ÄNGELHOLM 3:1 ENGELHOLMS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

dgh13008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGELHOLMS HERRGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

ÄNGELHOLM 3:1

Historik

Engelholm i S:t Anna skärgård är ett väl bevarat exempel på den karolinska tidens herrgårdsanläggningar i mindre skala. Huvudbyggnaden, uppförd av trä under ett s.k. falskt säteritak vid 1700-talets början, ligger på en terrass och flankeras av två flyglar uppförda 1734 av putsat tegel. Av barocktidens trädgårdsanläggning återstår bl.a. terasser, boskéer och de båda korsande, tuktade alléerna mellan mangården och stranden. Huvudbyggnaden restaurerades genomgripande 1909.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 198...

Läs mer i eget fönster