Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, GAMLA TULLHUSET 1 GAMLA TULLHUSET I NORRKÖPING Ny sökning Tillbaka till sökning

NKPG SALTÄNGEN 1,2 GAMLA TULLHUSET FR S DEC07JS 023.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA TULLHUSET I NORRKÖPING (akt.)
Östergötland
Norrköping

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

GAMLA TULLHUSET 1

Historik

Gamla Tullhuset i Norrköping uppfördes i en våning i tegel år 1784 och ersatte då ett tidigare tullhus av timmer. Byggmästare var murmästaren Johan Fredric Fehmer, som 1783 ritat ett förslag till en envånig byggnad med sadeltak och tre ingångar - i mitten och i sidopartierna. Portarna med stickbågiga öppningar omfattades av rusticerade murpartier. Förslaget omarbetades något av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, som ersatte sadeltaket med ett lätt utåtsvängt, valmat mansardtak och tillfogade en fronton över mittpartiet. Omkring år 1840 förändrades husets karaktär genom ombyggnad efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom. Härvid ti...

Läs mer i eget fönster