Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, AF TROLLE 4 KV AF TROLLE 4 OCH 5 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV AF TROLLE 4 OCH 5 (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

AF TROLLE 4

Historik

Huvudbyggnaden står på en låg källarvåning av sten, och är timrad och panelad under brutet, tegeltäckt tak. Huset, som är en våning högt med vindsvåning bakom dubbelsidig frontespis, är sannolikt uppfört under 1600-talets slut. År 1828 var byggnaden klädd med rödfärgad lockpanel. Den nuvarande exteriören, med liggande panel och baldakinartade, utskjutande fönsteröverstycken, härstammar från en renovering 1880. Bottenvåningen inrymmer förstuga, sal, fem kammare, kök och handkammare. Planen är troligen i det närmaste oförändrad. I salen finns en takmålning med marina motiv, utförd omkring 1700 av Johan Columbus. Frånsett en fyrfyllnin...

Läs mer i eget fönster