Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, HAMNEN 2:3 YSTADS ÖVRE FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Ystads inre alt övre fyr feb2015 JS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YSTADS INRE (ÖVRE) FYR (inakt.), YSTADS ÖVRE FYR (akt.), YSTADS INRE FYR (inakt.)
Skåne
Ystad

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

HAMNEN 2:3

Historik

Fyren "Ystad övre" eller Ystads inre fyr, som den kallas idag, konstruerades av Nils Gustav von Heidenstam och byggdes av fyringenjör A T Gellerstedt. Byggnadens konstruktion av järnplåt med stomme av valsat vinkeljärn var för tiden ett nytt sätt att bygga.

Fyren bekostades av Kungliga Lotsverket och stod färdigt 1865. Ursprungligen placerades fyren norr om järnvägens bangård i sydöstra hörnet av Kv Östen. Fyren flyttades till dess nuvarande position 1866 och var i bruk fram till och med 1975.

Den 15,7 m höga fyrbyggnaden står på ett gjutet fundament och reser sig med en åttasidig stomme av valsat vinkeljärn och järnplåtar. De tät...

Läs mer i eget fönster