Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, STADSVAPNET 6 FD RÅDHUSET, PITEÅ Ny sökning Tillbaka till sökning

973615YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD RÅDHUSET, PITEÅ (inakt.)
Norrbotten
Piteå

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

STADSVAPNET 6

Historik

Stadens f d rådhus är beläget vid det torg som anlades vid stadens flyttning från nuvarande Öjebyn 1667. Torget har sin planlösning intakt från den tiden och hela torgmiljön är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Rådhuset är det tredje i ordningen på samma plats vid torget. Det första brändes ner av de ockuperande ryska styrkorna 1721 och det andra brann också ner, antagligen genom en anlagd brand, år 1806.

Det nuvarande huset timrades upp efter protester från Piteåborgarna, som hade fått direktiv att stadens rådhus skulle uppföras i sten. Man började bygga 1829 och 1837 var huset upptimrat, dock saknades det då ytterpanel o...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1666 brann stora delar av Öebyn ner och invånarna flyttade österut, till Häggholmen där Piteå ligger idag (se Axelson, 1983). Det tog tid att bygga upp staden igen, och ryssarnas härjningar 1721 försenade arbetet ännu mer, bland annat brändes det första rådhuset till grunden. 1725 var det återuppbyggt och fungerade som rådhus till början av 1800-talet då det också brann. Det tredje rådhuset skulle ha uppförts av sten men kostnaden blev för hög och till slut fick man dispens hos Kungl. Maj:t för att återigen uppföra ett hus av trä.

Detta, ännu befintliga rådhus...

Läs mer i eget fönster