Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, LARS 8 PILGRÄNDSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Pilgrändshuset 9.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PILGRÄNDSHUSET (akt.)
Skåne
Ystad

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

LARS 8

Historik

Pilgrändshuset består av två sammanbyggda hus, en bostadslänga med gaveln mot gatan samt bakom detta ett något äldre packhus, troligen från omkring 1500. Byggnaderna är uppförda av korsvirke med fyllningar av tegel. Vid en restaurering 1946-47 inreddes banklokaler och bostäder i husen.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3