Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, LOVISA 18 HANS RAFFNS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hans Raffns gård 5.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANS RAFFNS GÅRD (akt.)
Skåne
Ystad

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

LOVISA 18

Historik

Till gården hör två korsvirkeshus, det s.k. Änglahuset - vars fasad är prydd med snidade änglar och groteska figurer på stolpar och tvärband - samt skomakarelagets hus, en envåningslänga från 1500-talets slut. Sitt namn har gården efter rådmannen och borgmästaren Hans Raffn, som i början av 1500-talet gav byggnaderna deras renässansprägel. Husen restaurerades 1951-53 och inrymmer nu bostäder och butiker.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1600 - Okänt Nybyggnad

Byggnadsinventering för Stadskärnan Ystad 2002-2003, Ystads kommun - https://www.ystad.se/boende--miljo/planer-och-program/program-/bevarandeprogram-for-ystad/byggnadsinventering-2/1.-stadskarnan/ (Web) (Web)