Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, SLOTTSHAGEN 2:2 MARIEBORGS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Marieborg-1984-416px.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIEBORGS HERRGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

SLOTTSHAGEN 2:2

Historik

Herrgården Marieborg anlades av assessor Carl Nicolaus Wadström på 1760-talet. Den utgörs idag av två byggnader - en tvåvånig timrad och vitputsad huvudbyggnad med lika höga, framskjutande flyglar i reveterat timmer från mitten av 1700-talet samt en lägre fristående flygel, uppförd av vitputsat resvirke på 1820-talet. Sedan 1934 disponeras herrgården av Marieborgs folkhögskola som i närheten har låtit uppföra moderna anläggningar för skolans verksamhet. Byggnaderna restaurerades 1973.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, ...

Läs mer i eget fönster