Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalix kn, KALIX 6:29 ENGLUNDSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Englundsgården från sydväst. 2006-04-26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGLUNDSGÅRDEN (akt.)
Norrbotten
Kalix

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

KALIX 6:29

Historik

Gårdens byggnader torde ha uppförts under 1700-talet och ombyggdes vid 1800-talets mitt. Huvudbyggnaden är uppförd i liggande timmer i en och en halv våning, klädd med stående, rödfärgad panel. Taket är lagt med spån. Övriga byggnader är bagarstuga och stall, ladugård och uthus, avträde, ria- och logbyggnad, smedja, hölador och brunnshus.
Byggnaderna har successivt återställts i det skick de befann sig i under senare hälften av 1800-talet.
År 1963 kom gården i stiftelsen Englundsgårdens ägo.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. IS...

Läs mer i eget fönster