Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haparanda kn, NEDRE VOJAKKALA 2:1 M.FL. FORSLUNDSGÅRDEN I VOJAKKALA Ny sökning Tillbaka till sökning

2004-09-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSLUNDSGÅRDEN I VOJAKKALA (akt.)
Norrbotten
Haparanda

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bondgård

NEDRE VOJAKKALA 2:1

NEDRE VOJAKKALA 2:4

Historik

Byggnadsminnet omfattar samtliga gårdsbyggnader med detaljer; mangårdsbyggnad, två uthuslängor, ladugård, bastu och härbre.
Fastigheten utgörs av en välbevarad, i lös fyrkant kringbyggd Tornedalsgård. Mangårdsbyggnaden, som har långsidan mot älven, byggdes enligt uppgift år 1846 av en handlande vid namn Aron Zachrisson. Att döma av inristade dateringar uppfördes ekonomibyggnaderna under mitten och senare delen av 1840-talet. Ett undantag är snickarboden som är daterad 1764. Det rör sig om en komplett gårdsmiljö med byggnader av olika funktioner. Två byggnader, bastun och härbret, återfinns utanför fyrkanten.
Den Forslundska gården ...

Läs mer i eget fönster