Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haparanda kn, HAPARANDA 29:31 HAPARANDA STATIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

ND940809/011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAPARANDA STATIONSHUS (akt.)
Norrbotten
Haparanda

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

HAPARANDA 29:31

Historik

Haparanda stationshus är uppfört 1917 och ritat av Folke Zettervall för den då nybyggda statsbanelinjen till Haparanda. Stationshuset, vars tegelfasader ger ett massivt och sammanhållet intryck, har en stor volym åt öster med två kraftiga frontespiser i det branta taket. Den långsträckta byggnadsdelen, som är något lägre, har rundbågemotiv i bottenvåningen, perrongtak och ovanför detta en mezzaninvåning, klädd med träpanel. Den cirka 80 m långa byggnaden avslutas i väster av ett gavelparti, krönt av en takryttare.
Stationsbyggnaden har stora arkitektoniska värden, såväl i den monumentala exteriören som de bevarade inredningarnas utf...

Läs mer i eget fönster