Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, RÅDSTUGAN 1 SÖDERKÖPINGS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

Soderkopings-Radhus-416px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERKÖPINGS RÅDHUS (akt.)
Östergötland
Söderköping

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDSTUGAN 1

Historik

Söderköpings rådhus är uppfört 1776 av sten i två våningar under brutet kopparklätt tak med valmat övre fall och en åttkantig urförsedd takryttare med rundad huv. Fasaderna är putsade och avfärgade i gult och vitt samt har mörkgröna snickerier.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Söderköpings rådhus ligger vid Rådhustorget. Det nuvarande rådhuset är uppfört på grunden av det gamla rådhuset, vilket i sin tur var uppfört på grunden av rådhus från 1400-talet. Den 31 december 1946 upphörde magistraten och rådhusrätten i Söderköping. Staden förenades då med Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga, som År 1971 överfördes den till tingsrätten i Norrköping. Fram till 1973 sköttes stadens hela förvaltning från rådhuset.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad -...

Läs mer i eget fönster