Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvidsjaur kn, GLOMMERSTRÄSK 2:51 HÄNGENGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00468

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄNGENGÅRDEN (akt.)
Norrbotten
Arvidsjaur

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

GLOMMERSTRÄSK 2:51

Historik

I byggnadsminnet ingår mangårdsbyggnaden, bagarstugan, loftboden och kornboden.
Hängengårdens fyra ursprungliga byggnader - mangårdsbyggnaden, bagarstugan, loftboden och kornboden - har mycket välbevarade exteriörer. Byggnadernas utformning - de utspringande knutarna, mangårdsbyggnadens storlek, lockpanelen, fönsteröverstyckena och de omsorgsfullt utformade entréerna - speglar ett välmående jordbruk och är dessutom uttryck för en lokal byggnadstradition.
Av särskilt intresse är mangårdsbyggnadens skolsal, som initierades av Svenska Missionssällskapet och togs i bruk endast ett år efter den svenska folkskolestadgans tillkomst 1842. ...

Läs mer i eget fönster