Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vellinge kn, SKANÖR 36:1 SKANÖRS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9815B24HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, SKANÖR (inakt.), SKANÖRS RÅDHUS (akt.)
Skåne
Vellinge

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rekreation och turism - Utställningslokal

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

SKANÖR 36:1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Skanörs rådhus ligger vid stadens lilla torg, mittemot den medeltida kyrkan. Efter att Skanör årsskiftet 1946/1947 lagts under landsrätt fungerade rådhuset endast som sammanträdeslokal i kommunala sammanhang samt som förvaltningsbyggnad. Årsskiftet 1969/70 flyttade de kommunala tjänstemännen till den gamla skolan och rådhusets enda funktion därefter var som sammanträdeslokal i förenings- och mindre kommunsammanhang samt som lokal för borgerliga vigslar.

För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/SB_Trelle...

Läs mer i eget fönster

Den putsade envånings tegelbyggnaden under valmat fjälltegeltak uppfördes under åren 1774-78, sannolikt efter ritningar av C. F. Adelcrantz. Den ursprungliga rumsindelningen är i stort sett bibehållen. År 1970 utfördes renoveringsarbeten. Rådhuset används idag för sammanträden och föreningsmöten samt för borgerliga vigslar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3