Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vellinge kn, SKANÖR 22:2 SKANÖRS MÖLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skanörs mölla 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKANÖRS MÖLLA (akt.)
Skåne
Vellinge

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

SKANÖR 22:2

Historik

Möllan, vars äldsta delar av ek är insatta 1698, 1699 respektive 1757, fanns troligen redan på medeltiden och är idag Skånes äldsta bevarade stubbamölla. Den var i bruk till 1922. Fram till 1936 - då en fastighetsförening bildades - var ägoförhållandena till kvarnen mycket komplicerade med upp till 720 andelar. En genomgripande restaurering utfördes på 1940-talet, och vid den senaste restaureringen 1975 gjordes möllan återigen funktionsduglig. Den rätades upp, fick en ny kvarnaxel, täcktes med ekspån, inventarierna förnyades och nya vingar tillverkades.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen ...

Läs mer i eget fönster