Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Simrishamn kn, ÅLEN 2 KORSVIRKESMAGASINET, SIMRISHAMN Ny sökning Tillbaka till sökning

Magasinet Kv Ålen 4.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KORSVIRKESMAGASINET, SIMRISHAMN (akt.)
Skåne
Simrishamn

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

ÅLEN 2

Historik

Magasinet stod färdigt år 1749. Det var den första profana stenbyggnaden i Simrishamn och uppmärksammades redan samma år av Linné under hans skånska resa. Byggnaden uppfördes av rådmannen Magnus Wollin och ingick tidigare i en stor handelsgård, vars övriga byggnader revs 1968. Bottenvåningen inrymmer sannolikt rester av ett äldre hus. Den är på tre sidor uppbyggd av "hallasten", medan gårdssidan är i furukorsvirke med tegelfyllning. Bottenvåningen fungerade som mälthus. Den övre våningen, använd bl.a. som packhus, är uppförd i helt korsvirke. Magasinet har sedan byggnadstiden endast genomgått smärre förändringar. En ombyggnad gjorde...

Läs mer i eget fönster