Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄTE NORRBYS 1:1 NORRBYS VÄTE Ny sökning Tillbaka till sökning

f0304602

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBYS VÄTE (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Utbildning och vetenskap - Museum

Jordbruk - Bondgård

Utbildning och vetenskap - Museum

VÄTE NORRBYS 1:1

Historik

Norrbys i Väte är en lantgård från 1900-talets första hälft. I byggnadsminnet ingår manbyggnad, ladugård, smedja och snickarbod, svinhus, brygghus med drängkammare, avträde, magasin, vattenkvarn, kycklinghus, kombinerat höns- och lammhus samt förrådsbyggnad. Dessutom ingår gårdstomten med infartsallé och kvarndamm.
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1936 och är av s.k. herrgårdstyp, byggd av kalksten med spritputsade fasader. Det valmade och brutna taket är täckt med tegel.
Ladugården från 1926 är byggd av sten och trä. Sadeltaket är täckt med sinuskorrigerad plåt. Byggnadens interiör är klädd med pärlspont och består av en fähusdel, lada,...

Läs mer i eget fönster