Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 KLOCKAREBOSTADEN VÄSTERGARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLOCKAREBOSTADEN VÄSTERGARN (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Byggnaden är en knuttimmrad enkelstuga från 1700-talets första hälft, en av få bevarade bostadshus i denna teknik. På 1800-talet blev den inpanelad med breda bräder. Taket är faltäckt. Huset består av farstu, litet kök med bakugn och vardagsstuga med fattigmanskakelugn och reveterade väggar.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-145-85