Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY STORA HÄSTNÄS 1:1 STORA HÄSTNÄS Ny sökning Tillbaka till sökning

085W4385

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA HÄSTNÄS (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VISBY STORA HÄSTNÄS 1:1

Historik

Den medeltida byggnad som idag finns kvar på gården, är uppförd under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal och är både interiört och exteriört välbevarad. Byggnaden är den bäst bevarade representanten för de medeltida profana husen på den gotländska landsbygden.
Den högresta kalkstensbyggnaden har stora likheter med packhusen i Visby, med trappgavlar, mittvåningens galleri med tre spetsbågsöppningar samt översta våningens rundbågsformade varuport. Byggnaden består av en högkällare med ett kryssvalv och två mindre tunnvalv, samt över dessa ett större tunnvalv. Både högkällaren och det övre tunnvalvet är avdelade med bjälklag av trä,...

Läs mer i eget fönster