Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VAMLINGBO SIMUNDE 1:6 SIMUNDE VAMLINGBO Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_473

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIMUNDE VAMLINGBO (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VAMLINGBO SIMUNDE 1:6

Historik

Fastigheten utgör en av Storsudrets karaktärsgårdar utan inslag av modern jordbruksbebyggelse. Den extensiva användningen som anläggningen varit föremål för under 1900-talets andra hälft, har inneburit förhållandevis få ingrepp i den ursprungliga utformningen. Manbyggnadens traditionella utformning och material utgör typexempel på den särart som södra Gotlands bebyggelse kan uppvisa, detta innebär att anläggningen även i ett nationellt perspektiv har en synnerligen märklig karaktär.
Manbyggnaden utgörs av en traditionell sydgotländsk parstuga i två våningar under flistak, troligen uppförd under 1700-talets senare hälft. År 1870 till...

Läs mer i eget fönster