Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:8 M.FL. VAMLINGBO PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/161 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAMLINGBO PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:8

VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:6

Historik

Vamlingbo prästgårdsmiljö, belägen söder om kyrkan, hör till Gotlands viktigaste kyrkomiljöer. Prästgården är uppförd i putsad sandsten, huvudsakligen under 1700-talet. Den ersatte då en äldre prästgårdsanläggning på samma plats. Manbyggnaden flankeras av två flyglar i samma utföranden. Den norra flygeln inrymmer bostad och den södra brygghus. Mot vägen finns ytterligare två symmetriskt placerade byggnader, söderlada och norrlada. Dessa har exteriör utformning från 1880-talet, men har sannolikt äldre ursprung.
Prästgården omges av en parkliknaden trädgård med ett åldrigt trädbestånd och hela anläggningen omgärdas av kalkstensmurar. ...

Läs mer i eget fönster