Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VALL PRÄSTGÅRDEN 1:5 VALL PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1351-002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALL PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

VALL PRÄSTGÅRDEN 1:5

Historik

Vall prästgårdsmiljö är en av Gotlands viktigaste välbevarade kyrkomiljöer. Prästgården med uthusbyggnader ligger väster om, i direkt anslutning till, kyrkan, I huvudbyggnaden finns betydande medeltida delar, medan miljön som sådan består av en blandning av 1700- och 1800-tal.
De äldsta skriftliga uppgifterna om bebyggelsen vid Vall prästgård finns i mellersta Gotlands inventariebok från 1652. En del av dessa byggnader förstördes vid en brand 1735. År 1750 finns källor som anger huvudbyggnaden som ett trähus på hög stensockel i dåligt skick. Den nedre delen har tolkats som en medeltida prästgård som byggts på med ett hus i trä. Ste...

Läs mer i eget fönster