Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STÅNGA LIFFRIDE 2:1 LIFFRIDEHUSET I STÅNGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_88

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIFFRIDEHUSET I STÅNGA (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

STÅNGA LIFFRIDE 2:1

Historik

Liffride är ett klassiskt sydgotländskt tvåvånings stenhus, med tegeltak och vitkalkad spritputsad fasad, men med en något otraditionell fönstersättning. Byggnaden är uppförd i minst fyra etapper. Den äldsta delen uppfördes under 1700-talets första hälft eller mitt och utgjorde då gäststuga/sal med två bakomliggande kammare och ihopbyggd med bl a en vardagsstuga/kök i den sydvästra delen. Vid 1700-talets senare del tillkom en andra våning med ny sal och brudkammare, varvid gamla salen omgjordes till kök med bakugn och en kammare blev trapphus och fick entrédörr. Omkring 1800 tillfogades en ny vardagsstuga bakom farstun och kammaren ...

Läs mer i eget fönster