Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SANKT ANNA PRÄSTGÅRD 1:3 KORSNÄS, SANKTA ANNA GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Korsnas-foto-MN.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KORSNÄS, SANKTA ANNA GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

SANKT ANNA PRÄSTGÅRD 1:3

Historik

S:ta Anna gamla prästgård i Korsnäs har sannolikt varit lokaliserad på platsen sedan 1547. Det gamla kyrkoherdeboställets nuvarande manbyggnad är uppförd efter en ritning från 1805, medan gårdsflygeln med sin regelbundna parstugeplan är en sätesstuga från 1745. Huvudbyggnaden är uppförd i en och en halv våning under brutet tak samt brädfodrad och oljemålad i grågult.
Gårdsflygeln i en våning under s.k. falskt säteritak är brädfodrad och rödfärgad. Mitt emot huvudbyggnaden ligger två små timrade och rödfärgade flyglar under pyramidtak. Den ena inrymmer drängkammare, den andra avträde. Till anläggningen hör vidare en åttkantig, rödfär...

Läs mer i eget fönster