Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RUTE FARDUME 1:58 SÖREN NORRBYS KÄLLARE (MUNKHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd918032

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖREN NORRBYS KÄLLARE (MUNKHUSET) (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

RUTE FARDUME 1:58

Historik

Av den medeltida byggnaden, Sören Norrbys källare eller Munkhuset), återstår huvudsakligen en tunnvälvd källare samt öster om denna ett par skift höga murar till ett rum som haft eldstad, vilket troligen utgjort dagligstuga med ingång från en ovanpå källaren belägen förstuga. Källaren är av kalksten med tegeltäckt sadeltak och dess nuvarande överbyggnad härrör från nyare tid. Fastigheten skänktes till Föreningen Gotlands Fornvänner 1939. En konservering utfördes 1926-27 och 1942 kom ytterligare restaureringsarbeten till stånd.
Strax öster om källaren ligger ett kvadratiskt torn det s.k. Mynttornet. Det är delvis bevarat till tre vån...

Läs mer i eget fönster