Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RUTE ALVANS 1:38 PUTTERSJAUS Ny sökning Tillbaka till sökning

fd917923

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PUTTERSJAUS (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

RUTE ALVANS 1:38

Historik

Det nästan kvadratiska stenhuset innehåller ett våningsplan täckt av ett sekundärt tunnvalv. Det har ursprungligen utgjort bottenvåningen till en medeltida byggnad, som sannolikt varit en gårdskastal i flera våningar. Väggarna är en och en halv meter tjocka och uppförda av kalksten i ålderdomlig murning. På dess övre vånings södra och norra mur har gavelrösten i senare tid uppförts för ett kroppåstak.
Byggnaden inköptes 1927 av Föreningen Gotlands Fornvänner och 1935 förvärvades ett område intill huset.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbet...

Läs mer i eget fönster