Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, VON CONOW 34 DJÄKNEGATAN 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

P1050627.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV VON CONOW 34 (inakt.), DJÄKNEGATAN 15 (akt.)
Skåne
Malmö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

VON CONOW 34

Historik

Fastigheten är bebyggd med gatu- och gårdshus, förbundna genom en passage. I väster finns en liten öppen gård. Innergården är överbyggd. Bostads- och affärshuset mot gatan uppfördes i två våningar 1882 på beställning av Elna Olsson. Gatuhusets bottenvåning byggdes om 1904. Huset är utformat i klassicerande stil. Fasaden är putsad med grå ädelputs, troligen tillkommen 1925 när byggnaden genomgick en större upprustning efter ritningar av N. Berlin. Bottenvåningen har slammats över med en tunn puts på 1970- eller 80-talet. Första och andra våningens fyrluftsfönster har brunmålade snickerier. Sadeltaket har rött enkupigt tegel, kupan fr...

Läs mer i eget fönster