Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, VÄKTAREN 1 HEDVIGS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hedvigs-prastgard-416px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDVIGS PRÄSTGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

VÄKTAREN 1

Historik

1673 invigde den tyska församlingen i Norrköping sin nya kyrka. Kyrkan fick sitt namn efter änkedrottning Hedvig Eleonora som förlänt den mark man byggde på. Tyska kyrkan, som den i dagligt tal benämndes, med sitt framförliggande torg utgjorde under 1700-talet stadens centrum tillsammans med rådstuga, börs, teater m.m.
Prästgården är belägen öster om kyrkan. Huvudbyggnaden är skänkt av bruksägargen Christian Eberstein och flyttades hit 1782 från en annan plats i staden. Byggnaden är knuttimrad i två våningar under sadeltak, fasaderna reveterade och avfärgade i gult. Under 1800-talets andra hälft tillkom en veranda med lövsågerier på...

Läs mer i eget fönster